Privacybeleid

Voor bezoekers aan deze site

1. Beheer
De website www.foto-reizen.com staat onder beheer van Photothema. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina op deze website.

2. Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.foto-reizen.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
Photothema zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Photothema kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin we op uw vraag of bericht reageren.
  • Het afhandelen van uw aanvraag of bestelling
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een fotoreizen of cursussen, tips, bijzondere evenementen etcetera, waarvan Photothema denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
  • Het opnemen in de lijst van onze nieuwsbrief indien u zich hier a) specifiek voor heeft aangemeld of b) indien u bij ons als deelnemer aan een fotoreis of fotoworkshop geregistreerd staat.

3. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacybeleid terecht bij Photothema. De contactgegevens staan hier vermeld.

4. Disclaimer
Photothema is gerechtigd de inhoud van het privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op deze website is daarvoor afdoende.

Het Privacybeleid voor Klanten is een aanvulling op het Privacy-beleid voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een reis of cursus boekt via Foto-reizen.com.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Photothema kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de aanvraag
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanvraag
  • Het opnemen in de lijst van onze nieuwsbrief indien u zich hier a) specifiek voor heeft aangemeld of b) indien u bij ons als deelnemer aan een fotoreis of fotoworkshop geregistreerd staat.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Photothema zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel: uw gegevens worden doorgegeven aan een samenwerkende reisorganisatie indien u een reis bij ons heeft geboekt. Ook wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken, worden u gegevens doorgegeven.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Photothema verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Photothema kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Photothema voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.